sorgu("insert into link_gonderenler VALUES (NULL, '".$gonderen."', '".$zaman."')"); } $gelen_stringler = "


İzin verilmeyen komutlar kullandınız bu yüzden veri göndermezsiniz!".GERI.""; foreach ($_GET as $anahtar => $secili) { if((eregi("<[^>]*script*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*object*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*iframe*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*applet*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*meta*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*style*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*form*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*img*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*onmouseover *\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*body *\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("\([^>]*\"?[^)]*\)", $secili)) || (eregi("\"", $secili))) { die ($gelen_stringler); } } foreach ($_POST as $secili) { if ((eregi("<[^>]*iframe*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*object*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*applet*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*meta*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*onmouseover*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]script*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]*body*\"?[^>]*", $secili)) || (eregi("<[^>]style*\"?[^>]*", $secili))) { die ($gelen_stringler); } } /* TARİH - SAAT ve SABİT TANIMLAMALAR */ ini_set("display_errors", 1); $ay = intval(@date(m)); $aylar = array("","Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık"); $ay = $aylar[$ay]; $gun = @date(d); $yil = @date(Y); $tarih = $gun ." ". $ay ." ". $yil; $zaman = @date("Y-m-d H:i:s"); $geldigi_sayfa = $_SERVER['HTTP_REFERER']; $string = $_SERVER['QUERY_STRING']; $sayfa = $_REQUEST['sayfa']; $sayfa = htmlspecialchars($sayfa); $sayfa = str_replace('.',"",$sayfa); $phpsayfa = "sayfalar/".$sayfa.".php"; $sayfalink2 = strtr($sayfa, 'ğşıöüçi', 'ĞŞIÖÜÇİ'); $sayfaadi = strtoupper($sayfalink2); $sayfabaslik= strtoupper($sayfaadi); $ayar = $a->verial($a->sorgu("select * from ayarlar")); define("ZAMAN", "$zaman"); define("TARIH", "$tarih"); define("SAAT", @date("H:i")); define("IP", $_SERVER['REMOTE_ADDR']); define("SITEMAIL", $ayar['sitemail']); define("SITEADI", $ayar['siteadi']); define("SITEADRESI", $ayar['siteadresi']); define("SITEMETA", $ayar['sitemeta']); define("SITETANIM", $ayar['sitetanim']); define("SITEDILI", $ayar['sitedili']); define("YARDIM", $ayar['yardim']); define("DURUM", $ayar['durum']); define("KADI", $ayar['kadi']); define("KSIFRE", $ayar['ksifre']); define("GERI", "

"); define("GELDIGI_SAYFA", "$geldigi_sayfa"); define("SAYFAADI", "$sayfabaslik"); define('DOSYA', true); /* DOSYA TANIMLAMALARI */ define('HABERLER', "dosyalar/Haberler/"); define('ANKETLER', "dosyalar/Anketler/"); define('DOSYALAR', "dosyalar/Dosyalar/"); define('DUYURULAR', "dosyalar/Duyurular/"); define('ETKINLIKLER', "dosyalar/Etkinlikler/"); define('FILE', "dosyalar/File/"); define('FIRMALAR', "dosyalar/Firmalar/"); define('FLASHLAR', "dosyalar/Flashlar/"); define('FOTOLAR', "dosyalar/FotoGaleri/"); define('UYELER', "dosyalar/Kullanicilar/"); define('MEDYALAR', "dosyalar/Medyalar/"); define('REFERANSLAR', "dosyalar/Referanslar/"); define('REKLAMLAR', "dosyalar/Reklamlar/"); define('URUNLER', "dosyalar/Urunler/"); define('VIDEOLAR', "dosyalar/VideoGaleri/"); define('YAZARLAR', "dosyalar/Yazarlar/"); define('PERSONEL', "dosyalar/Personel/"); define('YAYINLAR', "dosyalar/Yayinlar/"); define('SANATCILAR', "dosyalar/Sanatcilar/"); function sayfalama($tabloadi, $ilksayi, $sayfasayi){ global $a; $string = $_SERVER['QUERY_STRING']; $kayitsayisi = $a->say($a->sorgu("SELECT * FROM $tabloadi")); echo''; echo"
  Sayfa : Toplam $kayitsayisi kayıt bulunuyor.

"; } function suzgec($birinci, $ikinci, $sayim=0) { $donus = strpos(strtoupper($birinci), strtoupper($ikinci), $sayim); if ($donus === false) { return false; } else { return true; } } function tabloac(){ echo'
'; } function tablokapat(){ echo'
'; } function metalar($baslik, $icerik, $icerik2){ echo"".addslashes(strip_tags($baslik))." - ".SITEADI.""; echo""; echo""; } function tarihcevir($t) { //return date_format(date_create($t), 'd/m/Y H:i'); return date_format(date_create($t), 'd/m/Y'); } ?> SITEADI SITEADI
Sayfa Bulunamadı!
"; tablokapat(); } ?>